Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:35:42Z
dc.date.available2013-03-12T09:35:42Z
dc.date.issued2005en_US
dc.date.submitted2005-01-31en_US
dc.identifier.citationKjoss, Torhild. "Hva er det med meg, jeg virker som en magnet på maktmennesker?". Hovedoppgave, University of Oslo, 2005en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/15468
dc.description.abstractSAMMENDRAG Denne oppgavens tema er mobbing i arbeidslivet. Jeg har intervjuet åtte personer som har fortalt om det de karakteriserer som mobbing i arbeidslivet. Hensikten med oppgaven var å synliggjøre problemet mobbing i arbeidslivet og på denne måten kunne fange opp problemer på et tidlig tidspunkt. Videre var hensikten å kunne synliggjøre problemet slik at ofre for mobbing i arbeidslivet kunne få den hjelp og støtte de har behov for i forhold til behandlere og økonomiske støtteordninger og erstatninger. Jeg ønsket mer fokus på problemet slik at det kunne forebygges. Følgende hovedproblemstilling ble brukt: Hvordan opplever informantene det de karakteriserer som mobbing i arbeidslivet? Mitt hovedmateriale er intervjuer med åtte informanter som opplever at de er blitt mobbet i arbeidslivet. I tillegg til intervjuene har jeg brukt statistiske undersøkelser og kvalitative undersøkelser og litteratur. Analysen er av informantenes opplevelse av mobbingen. Det er ikke undersøkt i hvilken grad disse opplevelsene stemmer overens eller ikke med andres opplevelser. Analysen er delt opp i forhold til underspørsmål og er i fem deler. I del én er en presentasjon av informantene. I del to beskrives informantenes opplevelse av hvem som mobber og mobbehandlingene. De fleste informantene ble primært mobbet av én eller flere ledere. Mobbehandlingene ble kategorisert i ”Beskyldningene”, ”Sykeliggjøring som hersketeknikk” og ”Knebling og sosial utstøting som hersketeknikk”. I del tre kommer det informantene opplevde var årsaker til og hensikten med mobbingen. Informantenes opplevelse av årsaker til mobbingen ble analysert i et maktteoretisk-, et psykodynamisk og et stemplingsteoretisk perspektiv. Informantene opplevde at både ytre og indre forhold kunne være årsak til mobbingen. Informantenes opplevelse av hva som var hensikten med mobbingen ble analysert i et maktteoretisk- og et psykodynamisk perspektiv. Informantenes opplevelse var at hensikten med mobbingen var å få dem tause eller få dem fjernet fra arbeidsplassen. I del fire analyseres informantenes opplevelse av forholdet til behandlere og andre hjelpeinstanser, her brukte jeg et maktteoretisk- og et medisinsk sosiologisk perspektiv. De fleste informantene opplevde møtet med behandlere og/eller andre hjelpeinstanser som nye traumatiske opplevelser. I del fem analyseres informantenes opplevelse av konsekvensene av mobbing, her brukte jeg et stemplingsteoretisk perspektiv. Alle informantene opplevde at de hadde fått helseskader, mange av dem fikk sosiale problemer, og alle fikk sin økonomi redusert som følge av mobbingen.nor
dc.language.isonoben_US
dc.title"Hva er det med meg, jeg virker som en magnet på maktmennesker?" : en undersøkelse om åtte informanters opplevelse av mobbing i arbeidsliveten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2005-04-04en_US
dc.creator.authorKjoss, Torhilden_US
dc.subject.nsiVDP::220en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Kjoss, Torhild&rft.title="Hva er det med meg, jeg virker som en magnet på maktmennesker?"&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2005&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-10389en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo24302en_US
dc.contributor.supervisorRegi T. Enerstvedten_US
dc.identifier.bibsys050655833en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/15468/1/mobbing.pdf
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/15468/2/mobbing.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata