Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:38:41Z
dc.date.available2013-03-12T09:38:41Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-10-17en_US
dc.identifier.citationLange, Guro Thane. Samarbeid i multinasjonale selskap. Masteroppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/15393
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg å undersøke fenomenet samarbeidsproblemer i multinasjonale selskaper. Den overordnende problemstilling er “hva kan være årsaker til at samarbeidsproblemer i multinasjonale it-selskaper oppstår?”. For å belyse problemstillingen tar oppgaven sikte på å forsøke å identifisere hva slike samarbeidsproblemer kan innebære, samt å forsøke å belyse hva som kan være årsaker til at de oppstår. For å gjennomføre dette har jeg foretatt en komparativ case-studie av samarbeidet mellom it-konsulenter fra Norge og India, og Frankrike og India, ansatt i det multinasjonale it-selskapet Capgemini. Gjennom den globale leveransemodellen Rightshore ® foregår det i Capgemini til en hver tid et omfattende samarbeid mellom konsulenter fra disse landene. Jeg har tilsammen foretatt 14 intervjuer av it-konsulenter ansatt ved kontorer i Oslo, Mumbai og Paris. Gjennom disse intervjuene har jeg forsøkt å kartlegge hvilke sider av samarbeidet konsulentene oppfattet som problematisk. Videre har jeg kommet frem til fire sider ved slike samarbeidsproblemer som jeg i oppgaven presenterer som kompetanseprofiler, oppgaveløsning, kommunikasjon, og pris, kvalitet eller levering til rett tid. I den videre analysen forsøker jeg å forklare hva som kan være mulige årsaker til at disse samarbeidsproblemene oppstår. Som forklaringsverktøy har jeg hovedsakelig benyttet to teorier, Hofstedes teori om nasjonale kulturforskjeller og Maurice, Sorge og Warnes teori om forskjeller i utdanningsinstitusjoner. Jeg benytter Hofstedes teori som forklaring ved å vise til Norge, India og Frankrikes skår på Hofstedes fem dimensjoner for nasjonale kultur. Maurice, Sorge og Warnes teori om forskjeller i utdanningsinstitusjoner benytter jeg ved å undersøke egenskaper ved institusjoner for høyere utdanning i de tre landene. Oppgavens hovedfunn er at både forskjeller i nasjonale kulturer, forskjeller i institusjoner for høyere utdanning og forskjeller ulike arbeidsoppgaver knyttet til samarbeidets arbeidsdeling, kan tenkes å være mulige årsaker til samarbeidsproblemer i multinasjonale it-selskap. Disse faktorene forklarer i varierende grad de ulike samarbeidsproblemene. Oppgaven argumenterer avslutningsvis derfor for at det trengs videre forskning på området.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleSamarbeid i multinasjonale selskap : En komparativ case-studie av it-konsulenter i Norge, India og Frankrikeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2012-01-12en_US
dc.creator.authorLange, Guro Thaneen_US
dc.subject.nsiVDP::220en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Lange, Guro Thane&rft.title=Samarbeid i multinasjonale selskap&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-30077en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo137215en_US
dc.identifier.bibsys120079224en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/15393/1/Lange.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata