Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:32:37Z
dc.date.available2013-03-12T09:32:37Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-10-13en_US
dc.identifier.citationBossy, Dagmara. "Respekterte ikke at jeg sa nei" Unge jenters beskrivelser av seksuelle krenkelser i relasjoner. Masteroppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/15388
dc.description.abstractFormålet med min masteroppgave har vært å utforske uønskede seksuelle hendelser som skjer i relasjoner mellom ungdom. Bakgrunnen for temaet er en studie gjennomført av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA): «Vold og overgrep mot barn og unge En selvrapporteringsstudie blant avgangselever i videregående skole». Studiens målsetting var å kartlegge forekomsten av vold og overgrep blant barn og unge i dag. Forskerne finner at omlag halvparten av alle overgrep som ungdom utsettes for skjer i sfæren av jevnaldrende (Mossige og Stefansen 2007). Funnet er stadfestet i tidligere forskning på overgrep, blant annet fant Pedersen og Aas at jenter i tenårene blir som regel utsatt for overgrep av gutter som er noen år eldre enn de (Pedersen og Aas 1995). Pedersen antyder at overgrep blant jevnaldrende ofte er forbundet med fester med mye alkohol (Pedersen 2005). NOVA undersøkelsen hadde et kvantitativt tyngdepunkt, men inneholdt også to åpne spørsmål vedrørende vold og overgrep. Der hvor elevene hadde krysset av for at de har vært utsatt for en uønsket seksuell hendelse, fikk de til rådighet fem linjer hvor de kunne beskrive det de hadde opplevd med egne ord. Fra det foreliggende datamaterialet har jeg plukket ut 275 åpne beskrivelser av uønskede seksuelle hendelser hvor jenter er de utsatte og deres kjærester, venner eller bekjente er utøvere. Gjennom en kvalitativ tilnærming har jeg forsøkt å kartlegge hvilke typer hendelser unge jenter rapporterer som uønskede og om det finnes tendenser i materialet tilknyttet utøvergruppene eller kulturelle kjønnede forventninger. Jeg har benyttet meg av teorien om seksuelle skript og heteroseksuell kjønnet habitus (Bourdieu) for å begrepsfeste observasjoner i materialet. For en nyansert forståelse av overgrep har jeg også lent meg på tidligere forskning om voldtekt, ungdom og seksualitet. Jeg har også diskutert den juridiske voldtektsforståelsens implikasjoner på den sosiale forståelsen av hva som er et overgrep (Dahl 1994). I oppgaven har jeg tatt utgangspunkt i en definisjon av seksuelle krenkelser som det de utsatte jentene selv formidler at de opplever som krenkende. På denne måten har jeg bidratt til definisjonsdiskusjonen i feltet for seksuelle overgrep, og jeg viderefører bruken av begrepet krenkelse. I analysen har jeg slått sammen venner og bekjente som en utøvergruppe. Uønsket beføling, voldtektsforsøk og voldtekt er de tre hyppigst rapporterte seksuelle krenkelsene. Det er flest voldtekter i alle utøvergrupper. Den uønskede befølingen mellom venner og bekjente skjer både når den utsatte jenta er alene med utøveren, og når det er andre i nærheten. I mitt materiale utgjør uønsket beføling en potensiell voldtektsforsøk-situasjon. I tråd med seksuell skript forståelse kan den uønskede befølingen signalisere guttens ønske om å inngå i samleie når han er alene med jenta. Andre som er i nærheten under den uønskede befølingen er passive eller aktive deltagere i situasjonen. En aktiv deltagelse bidrar til å bekrefte den utsatte jentas opplevelse av trussel og avkrefte utøverens interpersonlige skript (Simon 1996). Passive deltagere antyder en sosial aksept for uønsket beføling. Den sosiale aksepten for uønsket beføling kan tolkes som en forståelse av kvinner som kropp, som bidrar til objektivisering av kvinnekroppen og reproduksjon av ulikhet i et kjønnet perspektiv. Datamaterialet indikerer også oppslutning rundt den kulturelle forståelsen av mannlig seksualitet som pågående og aggressiv (Hollway 1989). De seksuelle krenkelsene mellom ungdom kan inntreffe på fest i likhet med Pedersen sine observasjoner. Samtidig utgjør festen i mitt materiale en overordnet kontekst som kan være utgangspunkt for flere forskjellige situasjoner hvor alkohol ikke nødvendigvis er med. Det finnes lite alkoholrelaterte voldtekter mellom kjærester. Jeg antyder at alkohol utgjør større betydning i seksuelle krenkelser som skjer i mer perifere bekjente relasjoner enn der hvor de utsatte jentene kjenner sine utøvere godt (Lovett og Horvath 2009). Voldtekt mellom kjærester er samleier uten samtykke preget av henholdsvis trussel, vold, subtilt press og ettergivenhet. I subtile forhandlinger om seksuelt samtykke trekker de utsatte jentene på kulturelle kjønnede forståelser om seksuell tilgjengelighet i kjæresterelasjoner. Seksuelt samtykke er kroppsliggjort og motstandsrepertoaret innskrenkes under påvirkning av kjønnede forventninger (Powell 2008). I en samfunnsmessig kontekst preget av ideer om seksuell frigjøring og frisetting fra kjønnede mønstre, avdekker beskrivelser av relasjonsrelaterte seksuelle krenkelser mellom ungdom en påvirkning av tradisjonelle ideer om kjønn og seksualitet. Det er en stor variasjonsbredde på hva unge jenter opplever som seksuelt krenkende. I tråd med forskningsfeltet for seksuelle overgrep blir det tydelig også i min oppgave at det ikke finnes klare definisjoner for hva som er press, tvang eller vold. Variasjonsbredden i mitt materiale viser at seksuelle overgrep er et komplisert fenomen som det er viktig å ta på alvor og som ikke lar seg forenkle av snevre definisjoner.nor
dc.language.isonoben_US
dc.title"Respekterte ikke at jeg sa nei" Unge jenters beskrivelser av seksuelle krenkelser i relasjoneren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2012-01-12en_US
dc.creator.authorBossy, Dagmaraen_US
dc.subject.nsiVDP::220en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Bossy, Dagmara&rft.title="Respekterte ikke at jeg sa nei" Unge jenters beskrivelser av seksuelle krenkelser i relasjoner&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-29875en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo137015en_US
dc.identifier.bibsys120079267en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/15388/1/Bossy.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata