Hide metadata

dc.date.accessioned2014-03-27T12:09:42Z
dc.date.available2014-03-27T12:09:42Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-05-27en_US
dc.identifier.citationBoye, Knut Erik, Tveiten-Grotbæk, Ellen Elisabeth, Hernes, Vilde, Ranestad, Karen, Østli, Vegard. Prestasjonsledelse i praksis. Prosjektoppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/15355
dc.description.abstractHva er egentlig prestasjonsledelse? Hvilke utfordringer står man ovenfor når man skal utøve prestasjonsledelse i praksis? Finnes det eksempler på gode løsninger på hvordan man kan løse utfordringer forbundet med prestasjonsledelse? Basert på samtaler med ti sentrale HR-ledere i norsk arbeidsliv, vil vi i denne rapporten diskutere overnevnte problemstillinger. Prestasjonsledelse er et relativt nytt begrep i norsk sammenheng, og det viser seg at informantene våre legger ulikt innhold i både hva begrepet betyr, og hvilke elementer et prestasjonsledelsessystem består av. Basert på teori og informasjon fra intervjuene legger vi derfor frem en forenklet modell for prestasjonsledelse, med tre elementer: For det første handler prestasjonsledelse om å lage klare mål, altså en klar retning, for å oppnå virksomhetens overordnede mål. Videre er gode prestasjoner avhengig av to forutsetninger. Den første er motivasjon, som handler om vilje og innsats hos de ansatte. Den andre forutsetningen er at de ansatte må ha den nødvendige kompetansen for å kunne utføre sine oppgaver. Prestasjonsledelse gir ledere mulighet til å vite hvordan det går med sine ansatte og deres prestasjoner, og oversikt over hva som må gjøres for å sikre at deres ansatte presterer. Det avdekkes videre fem utfordringer som HR-ledere møter i hverdagen med prestasjonsledelse. Den første handler om faren ved målforskyvning når man skal konkretisere overordnede mål til spesifikke individuelle mål. Den andre utfordringen tar for seg spørsmålet om insentiver og belønninger, med fokus på tre aspekter: dårlige prestasjoner, et rettferdig bonussystem og anerkjennelse som belønning. For det tredje er kompetanseutvikling en viktig del av prestasjonsledelse. En utfordring kan være å kombinere personlige ønsker med virksomhetens behov for kompetanseutvikling. Den fjerde utfordringen som ble identifisert var balansen mellom å ha standardiserte metoder og dokumentasjon som et grunnlag for styringsinformasjon til HR, med å kunne tilpasse ulike metoder for prestasjonsledelse til den enkelte avdeling og ansatte. Den siste og femte utfordringen handler om tid som en knapp ressurs, og hvordan man må balansere behovet for oppgaver som trenger oppmerksomhet her og nå, med langsiktig investering og planlegging for fremtiden. For hver utfordring blir det vist til gode eksempler fra hvordan virksomhetene vi har intervjuet har møtt utfordringen. Rapporten avsluttes med anbefalinger for prestasjonsledelse i praksis, basert på erfaringer vi har gjort oss i utarbeidelsen av studien.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titlePrestasjonsledelse i praksis : Utfordringer og muligheteren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2014-03-24en_US
dc.creator.authorBoye, Knut Eriken_US
dc.creator.authorTveiten-Grotbæk, Ellen Elisabethen_US
dc.creator.authorHernes, Vildeen_US
dc.creator.authorRanestad, Karenen_US
dc.creator.authorØstli, Vegarden_US
dc.subject.nsiVDP::220en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Boye, Knut Erik&rft.au=Tveiten-Grotbæk, Ellen Elisabeth&rft.au=Hernes, Vilde&rft.au=Ranestad, Karen&rft.au=Østli, Vegard&rft.title=Prestasjonsledelse i praksis&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Prosjektoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-30947en_US
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.identifier.duo125395en_US
dc.contributor.supervisorJan Ketil Arnulf - BIen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/15355/3/prosjektledels-i-praksis.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata