Now showing items 1-1 of 1

  • Røgeberg, Mona S. (Master thesis / Hovedoppgave, 2002)
    Terminologi som fagfelt har i de siste tiårene vært et fagområde i endring. Datamaskinen gir bedre muligheter for lagring, bearbeiding og prosessering av termer enn før. Utgivelse av termsamlinger skjer derfor stadig oftere ...