Now showing items 1-1 of 1

  • Magnussen, Gunnhild (Master thesis / Masteroppgave, 2006)
    I denne studien blir hypoteser fra to ulike lingvistiske paradigmer testet ved bruk av data fra tre voksne personer med Down syndrom, i den hensikt å belyse teoretiske spørsmål rundt språk og kognisjon. Metoden som ble ...