Hide metadata

dc.date.accessioned2014-03-27T12:08:58Z
dc.date.available2014-03-27T12:08:58Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-05-25en_US
dc.identifier.citationHavenstrøm, Kjersti, Jønsberg, Bjørn Gohn, Udnes, Thea Holum, Rekdal, Christina Markussen, Strandberg-Jensen, Bethina. Nasjonale utfordringer - lokale løsninger. Prosjektoppgave, University of Oslo, 2012en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/15169
dc.description.abstractTilgangen på arbeidskraft kombinert med høye krav fra innbyggerne, vil skape nasjonale utfordringer. KS anbefaler derfor at kommunene bruker tiden frem mot 2020 til å forberede seg på disse utfordringer ved hjelp av en strategisk arbeidsgiverpolitikk. Gjennom prosjektforum ved Universitetet i Oslo har prosjektgruppen fått i oppdrag fra KS å undersøke hvor mange kommuner som pr. i dag jobber strategisk med arbeidsgiverpolitikk. I tillegg undersøker vi om det å ha en arbeidsgiverstrategi bedrer kommunenes evne til å rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere. For å finne svar på dette har vi gjennomført en kartleggende spørreundersøkelser blant kommuner i fem fylker, samt fokusgrupper i fem utvalgte kommuner. Våre funn i spørreundersøkelsen viser at ca. halvparten av kommunene har en arbeidsgiverpolitikk som er strategisk. Gjennom våre dybdeundersøkelser ser vi at det ikke er noe fasitsvar på hvordan kommuner velger å jobbe med arbeidsgiverstrategi. Hvordan hver enkelt kommune jobber vil avhenge av deres utfordringer og muligheter. Forankring i hele organisasjonen blir trukket frem som en vesentlig faktor for å oppnå effekter av strategien. Kommunene trekker imidlertid frem at det kan være vanskelig å se en klar årsakssammenheng mellom strategi og effekt. Ved hjelp av en kontinuerlig sirkel forsøker vi derfor å peke på disse effektene og hvordan en strategisk arbeidsgiverpolitikk kan påvirke kommuners evne til å rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere. Sirkelen illustrerer ringvirkninger og sirkulære prosesser som samlet bidrar til at kommunen oppnår bedre tjenester og mer fornøyde innbyggere.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleNasjonale utfordringer - lokale løsninger : Å jobbe strategisk med arbeidsgiverpolitikken_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2014-03-24en_US
dc.creator.authorHavenstrøm, Kjerstien_US
dc.creator.authorJønsberg, Bjørn Gohnen_US
dc.creator.authorUdnes, Thea Holumen_US
dc.creator.authorRekdal, Christina Markussenen_US
dc.creator.authorStrandberg-Jensen, Bethinaen_US
dc.subject.nsiVDP::200en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Havenstrøm, Kjersti&rft.au=Jønsberg, Bjørn Gohn&rft.au=Udnes, Thea Holum&rft.au=Rekdal, Christina Markussen&rft.au=Strandberg-Jensen, Bethina&rft.title=Nasjonale utfordringer - lokale løsninger&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2012&rft.degree=Prosjektoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-31710en_US
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.identifier.duo164921en_US
dc.contributor.supervisorØystein Fossenen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/15169/1/Nasjonalexutfordringerx-xlokalexlxsninger.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata