Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:29:12Z
dc.date.available2013-03-12T09:29:12Z
dc.date.issued2007en_US
dc.date.submitted2011-04-13en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/15159
dc.description.abstractArtikkelen framlegger og drøfter en typologi over teoribegreper i samfunnsvitenskapen. Et overordnet skille trekkes mellom tre forskjellige meta-metodologier: Standardmetodologien, den sosialfilosofiske metodologien og den pragmatistiske metodologien. Innen hver av disse skilles det mellom to teoribegreper. De to standardbegrepene er lovorientert teori (som i statistisk orienterte årsaksanalyser) og idealiserende teori (som i matematiserte modeller). De to sosialfilosofiske begrepene er rekonstruerende eller transcendental teori (om samfunnsvitenskapenes mulighetsbetingelser, som hos Habermas, Giddens, o.a.) og dekonstruksjonistisk teori (som i begrepshistorie og diskursanalyse). De to pragmatistiske begrepene er forklaringsorientert ("grounded theory": case-orientert og feltarbeids-inspirert) og kritisk teori (forskning som knytter seg til bestemte samfunnsgrupper som har legitime krav på samfunnsendring). Artikkelen sammenlikner teoribegrepene systematisk, både innenfor og på tvers av de tre forskjellige metodologiene. En revidert utgave er publisert i Johs. Hjellbrekke, Ole J. Olsen & Rune Sakslind (red.), Arbeid, kunnskap og sosial ulikhet. Festskrift til Olav Korsnes. Oslo: Unipub 2007, s. 333-375.nor
dc.language.isonoren_US
dc.titleOm teori på høyt og lavere nivåen_US
dc.typeChapteren_US
dc.date.updated2011-06-07en_US
dc.creator.authorMjøset, Larsen_US
dc.subject.nsiVDP::200en_US
dc.identifier.cristin50372en_US
dc.identifier.startpage333
dc.identifier.endpage358
dc.identifier.urnURN:NBN:no-27830en_US
dc.type.documentBokkapittelen_US
dc.identifier.duo115545en_US
dc.type.peerreviewedPeer revieweden_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/15159/1/hoy-lav-teori-rev.pdf
dc.type.versionAcceptedVersion
cristin.btitleArbeid, kunnskap og sosial ulikhet


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata