Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:21:16Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-11-26en_US
dc.identifier.citationNordland, Ragnhild. Landkunnskap under lupen. Masteroppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/15123
dc.description.abstractDenne studien søker en bedre forståelse av utforming og bruk av landkunnskap i utlendingsforvaltningen og hvordan tettere europeisk integrasjon kan tenkes å innvirke på feltet. Fokus i studien ligger på Landinfo som kunnskapsleverandør til beslutningstakere i Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda. Oppgaven har en todelt problemstilling. På den ene siden ligger innhenting og bearbeiding av landinformasjon, hvor Landinfos deltakelse i internasjonale fora er spesielt interessant. På den andre siden ser studien på hvordan denne landkunnskapen benyttes i UDI og UNE. Dette er viktig for å forstå hvordan en eventuell informasjonsharmonisering på europeisk nivå kan påvirke beslutningsadferd i norsk forvaltning. Som teoretisk rammeverk er liberal intergovernmentalisme, organisasjonsteori og epistemiske grupper (epistemic communities) valgt som tilnærminger. Empirisk materiale er samlet inn hovedsakelig gjennom intervjuer med representanter i Landinfo, UDI og UNE. Empiriske hovedfunn er at Landinfos rolle først og fremst ser ut til å være knyttet til nasjonale strukturer. Studien viser videre at Landinfo er en ressurssterk landinformasjonsenhet sammenlignet med andre land. Deltakelse i internasjonale fora bidrar til å knytte kontakter, gi innblikk i nye kilder og til dels få tilgang til ny kunnskap. Beslutningstakerne brukes landrapporter fra Landinfo mye i de deler av vedtak som omhandler landkunnskap. En informasjonsharmonisering på europeisk nivå antas derfor å få betydning for beslutningstaking på nasjonalt nivå.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleLandkunnskap under lupen : Landinfos rolle i utlendingsforvaltningenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2010-04-26en_US
dc.creator.authorNordland, Ragnhilden_US
dc.date.embargoenddate10000-01-01
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code Aen_US
dc.rights.termsforeveren_US
dc.subject.nsiVDP::240en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Nordland, Ragnhild&rft.title=Landkunnskap under lupen&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-24110en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo97373en_US
dc.contributor.supervisorMorten Egebergen_US
dc.identifier.bibsys100921868en_US
dc.rights.accessrightsclosedaccessen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/15123/1/Masteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata