Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:17:34Z
dc.date.available2013-03-12T09:17:34Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-07-02en_US
dc.identifier.citationKrogstad, Anne Synnøve. Multikulturell utdanning i Guatemala. Masteroppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/15078
dc.description.abstractDen offisielle utdanningspolitikken i Guatemala har tradisjonelt tatt sikte på å assimilere urbefolkningen inn i et moderne vestlig samfunn gjennom å nekte mayaene å praktisere egne språk og egne kulturer i skolen. Med mål om at skolene i større grad skal svare til Guatemalas språklige og kulturelle mangfold har det imidlertid blitt igangsatt tiltak for å delegere det administrative ansvaret over skolene vekk fra statlige styringsorganer og over til lokalsamfunnene Den teoretiske argumentasjonen bunner i at lokalsamfunnet best kan vite hvor ”skoen trykker” og at lokale foreldrekomiteer derfor vil kunne forme en undervisning som i større grad er lydhør overfor lokale språklige og kulturelle behov. I dag står både desentralisering og multikulturell utdanning på den politiske agendaen i Guatemala. På bakgrunn av en antagelse om at multikulturell utdanning fortsatt er lite utbredt i guatemalske skoler stiller jeg med denne oppgaven imidlertid et spørsmålstegn til kompatibiliteten av de to politiske målsetningene. For å etablere en eventuell sammenheng mellom desentralisering og multikulturell utdanning har jeg valgt å gjennomføre en komparativ analyse av innholdet i undervisningen ved seks guatemalske skoler. Tre av skolene utgjør desentraliserte enheter, hvor lokalbefolkningen i teorien har det direkte ansvaret for administrasjon og drift, mens de øvrige tre skolene utgjør sentraliserte enheter, hvis administrasjon og drift forvaltes sentralt av utdanningsdepartementet. Da det generelt foreligger lite statistikk på skolenivå, har jeg sett meg nødt til å samle inn datamaterialet på egenhånd gjennom feltarbeid. Jeg har i hovedsak benyttet intervju og innholdsanalyse som metode idet jeg har studert innslaget av mayaspråk i undervisningen, samt innholdet i historie- og samfunnsfagsbøker. Funnene viser at de desentraliserte skolene ikke har noen utpreget større grad av multikulturell utdanning (slik begrepet blir operasjonalisert i oppgaven) enn de sentraliserte skolene. Den allmenne konklusjonen er at det trengs mer enn desentralisering for å fremme multikulturalisme i skolen.nor
dc.language.isonoren_US
dc.titleMultikulturell utdanning i Guatemala : er desentralisering løsningen?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-11-06en_US
dc.creator.authorKrogstad, Anne Synnøveen_US
dc.subject.nsiVDP::240en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Krogstad, Anne Synnøve&rft.title=Multikulturell utdanning i Guatemala&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-23092en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo93370en_US
dc.contributor.supervisorBenedicte Bull og Stener Ekernen_US
dc.identifier.bibsys093691262en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/15078/2/Endeligxmasteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata