Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:23:21Z
dc.date.available2013-03-12T09:23:21Z
dc.date.issued2008en_US
dc.date.submitted2008-09-16en_US
dc.identifier.citationJønsberg, Ingvild. Rettighetsbasert utvikling i praksis. Masteroppgave, University of Oslo, 2008en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/14947
dc.description.abstractOppgaven er basert på menneskerettighetsbasert utviklingsteori, og temaet er kvinners reproduktive rettigheter i Ecuador. Mitt case er en lov kalt ”Lov om gratis morskap og helsestell for barna” som nettopp har som formål å bedre kvinners reproduktive rettigheter, og som pga utformingen også er interessant som et eksempel på en rettighetsbasert strategi for utvikling. Oppgaven tar først for seg kvinners levekår i Ecuador sett i lys av internasjonale menneskerettighetsforpliktelser. Er loven basert på menneskerettigheter, og kan den forventes å bidra til en styrking av kvinners reproduktive rettigehter? Tilslutt bruker jeg Manabi-provinsen som eksempel for å undersøke resultater og utfordringer i den praktiske gjennomføringen av loven. Det er liten tvil om at reproduktive rettigheter er en av de viktigste utfordringene for kvinners levekår og likeverd i dagens Ecuador. ”Lov om gratis morskap og helsestell for barna” har bare delvis og gradvis blitt gjennomført rundt om i landet, men de lokale brukerkomiteene som består av frivillige kvinner som skal informere om og kontrollere at loven overholdes har hatt en avgjørende betydning for de endringene som faktisk har skjedd. Brukerkomiteene har i stor grad lykkes i å ansvarliggjøre helsepersonell på lokale sykehus og helsesentre, men i mindre grad lykkes i å ansvarliggjøre lokale myndigheter. Kvinnenes arbeid bidrar til å redde liv, og til å spre informasjon og bevisstgjøring om helse og kvinners rettigheter. For at kvinnenes arbeid ikke bare skal være en form for ”bemyndigelse” (empowerment) av dem selv, men også bidra til bemyndigelse av kvinner generelt på nasjonalt nivå, må komiteene styrkes, det trengs flere komiteer og samarbeidet mellom komiteer og lokale myndigheter må styrkes. Denne oppgaven har vist at rettighetsbasert utviklingsteori, gjennom ”Lov om gratis morskap og helsestell for barna” i Ecuador har bidratt til å gjøre teoretiske menneskerettigheter om til konkrete krav, og vært et viktig verktøy i fattige kvinners kamp for reproduktiv helse i Manabi og Ecuador.nor
dc.description.abstractThe tesis has is based on so-called “Human Rights-based approach to development” theory. The subject is women’s reproductive rights in Ecuador, and the improvement of these through a law called “Free Maternity and Healtcare for children Act”. I analyze both the creation and content of this law in a human rights perspective, and the practical experiences and challenges in the enforcement of the law in the province of Manabi.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleRettighetsbasert utvikling i praksis : Kvinners kamp for reproduktiv helse i Ecuadoren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-05-11en_US
dc.creator.authorJønsberg, Ingvilden_US
dc.subject.nsiVDP::240en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Jønsberg, Ingvild&rft.title=Rettighetsbasert utvikling i praksis&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2008&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-21336en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo84611en_US
dc.contributor.supervisorDan Baniken_US
dc.identifier.bibsys092417183en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/14947/1/Versjonx5.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata