Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:26:51Z
dc.date.issued2008en_US
dc.date.submitted2008-05-21en_US
dc.identifier.citationVolden, Ingrid Ovedie. Det liberale demokratiets fornuftspotensiale og målet om en bærekraftig samfunnsutvikling. Masteroppgave, University of Oslo, 2008en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/14880
dc.description.abstractOver 20 år er gått siden Verdenskommisjonen for miljø og utviklingen artikulerte den velsiterte formuleringen om bærekraftige utviklingsmål. Kommisjonen var i sin rapport opptatt av at det den kaller equity and the common interest blir beskyttet, og etterlyser effektive virkemidler for å sikre fellesinteressene og en rettferdig ressurstilgang. Utgangspunktet for denne oppgaven er rapportens vektlegging av demokrati som forutsetning for en slik utvikling, og en problemstilling basert på hvorvidt demokratiske beslutningsprosedyrer er forenlige med ivaretakelse av fellesinteressen; the common interest. Foruten begrensning i befolkningsveksten og energiforsyning basert på fornybare energikilder, er forbruksreduksjon i i-landene en fremholdt forutsetning for å nå nevnte mål. I lys av ulike politikk- og rasjonalitets- og frihetsforståelser diskuterer oppgaven hvorvidt dette er sannsynlig innenfor rammene av et liberalt demokrati. Senralt i denne sammenheng er tilnærming til hvorvidt verdispørsmål kan avgjøres rasjonelt, og om det er mulig å oppnå politisk konsensus i pluralistiske samfunn med ulike og ofte motstridende oppfatninger om hva som er et godt liv.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleDet liberale demokratiets fornuftspotensiale og målet om en bærekraftig samfunnsutviklingen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-01-19en_US
dc.creator.authorVolden, Ingrid Ovedieen_US
dc.date.embargoenddate10000-01-01
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code Aen_US
dc.rights.termsforeveren_US
dc.subject.nsiVDP::240en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Volden, Ingrid Ovedie&rft.title=Det liberale demokratiets fornuftspotensiale og målet om en bærekraftig samfunnsutvikling&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2008&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-21054en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo76234en_US
dc.contributor.supervisorRaino Malnesen_US
dc.identifier.bibsys090125355en_US
dc.rights.accessrightsclosedaccessen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/14880/2/FULLSTENDIGxOPPGAVE%21.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata