Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:16:15Z
dc.date.issued2007en_US
dc.date.submitted2007-07-27en_US
dc.identifier.citationSvensrud, Margrethe Marstrøm. Vox. Hovedoppgave, University of Oslo, 2007en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/14671
dc.description.abstractTemaet for oppgaven har vært vurderingsprosesser og endringer knyttet nasjonal utdanningsadministrasjon på voksenopplæringsfeltet. Vox ble opprettet i kraft av Kompetansereformen i 2001 for å gi regjeringen og departementet et redskap for å gi voksne den kompetanse som arbeidslivet og den enkelte etterspør. Studien har tatt for seg prosessen rundt opprettelsen av Vox. Den har også sett på prosesser knyttet til utvikling av virksomhetsområde, styring og organisatorisk plassering, samt reorganiseringsprosesser internt i Vox. Formålet med studien har vært å se på hva som kjennetegner de prosessene som har foregått, og analysere dem med utgangspunkt i tre ulike organisasjonsteoretiske perspektiver, et instrumentelt og de to institusjonelle perspektivene kulturperspektivet og myteperspektivet. Oppgaven er en teoretisk fortolkende casestudie der hensikten er å avdekke hendelsesforløp knyttet til Vox, og så bruke de teoretiske perspektivene til å utlede tolkninger av hendelsene. Dette kan gi en forståelse for bakgrunnen for de endringsprosessene som har funnet sted. Instrumentelle perspektiver ser på organisasjoner som redskap som står til disposisjon for lederne. Det er nedfelt en rasjonalitet i den formelle organisasjonsstrukturen som legger begrensninger på den enkeltes handlingsvalg og skaper kapasitet til å realisere bestemte mål og verdier. Reorganisering kan således betraktes som et resultat av bevisste og målrettede valg mellom ulike løsningsforslag, der strukturer og prosesser blir utformet eller endret for å få organisasjonen til å fungere som et redskap for å oppnå målene. De formelle strukturene i en organisasjon kan bære preg av å være hierarkiske eller forhandlende. I de institusjonelle perspektivene blir organisasjoner sett på som institusjoner som har en egenverdi ut over det instrumentelle. Institusjonelle perspektiver åpner for at organisasjonene har egne regler, verdier og normer som gjør at de har en selvstendig innflytelse på beslutningsatferden. Organisasjonene tilpasser seg ikke uten videre skiftende styringssignaler fra ledere. Vi kan skille mellom et kulturperspektiv, der forestillingen om institusjonaliserte organisasjoner som fokuserer på interne normer og verdier i organisasjonen er sentral, og et myteperspektiv som fokuserer på de verdiene og normene som finnes i organisasjonens institusjonaliserte omgivelser (Christensen m.fl. 2004). Utgangspunktet for analysen var forventinger om at de tre teoretiske perspektivene hver på sin måte ville ha forklaringskraft for prosessene som er gjenstand for denne studien. Analysen viser at alle de tre perspektivene representerer interessante innfallsvinkler for å forstå Vox som offentlig institusjon. Aktørene er ikke endimensjonale, men handler ut fra komplekse handlingslogikker og ulike hensyn.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleVox : en studie av endringsprosesseren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2007-10-26en_US
dc.creator.authorSvensrud, Margrethe Marstrømen_US
dc.subject.nsiVDP::240en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Svensrud, Margrethe Marstrøm&rft.title=Vox&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2007&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-16730en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo63708en_US
dc.contributor.supervisorTom Christensenen_US
dc.identifier.bibsys071563415en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata