Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:23:36Z
dc.date.available2013-03-12T09:23:36Z
dc.date.issued2007en_US
dc.date.submitted2007-04-23en_US
dc.identifier.citationHelseth, Einar Dahle. Norsk deltakelse i out-of-area operasjoner: verdistyrt eller realisme?. Hovedoppgave, University of Oslo, 2007en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/14478
dc.description.abstractI denne oppgaven har jeg analysert debattene som ble holdt på Stortinget i perioden 1997-1999 hvor man tok opp spørsmål omkring NATOs out-of-area strategi, og norsk deltakelse i operasjon Allied Force. Denne luftoperasjonen ble gjennomført mot Serbia våren 1999, på bakgrunn av krisen i Kosovo. Spørsmålet jeg ønsket å få besvart var om man støttet eller var imot at Norge deltok i slike operasjoner generelt, og operasjon Allied Force spesielt, sett ut fra verdidiplomatiske eller realpolitiske hensyn. Mer konkret var det tre spørsmål jeg ønsket å belyse. For det første om det i det hele tatt var en debatt på Stortinget omkring disse spørsmålene i den aktuelle tidsperioden. Og hvis det var en debatt ville jeg få frem hvilke partier og representanter som var enige og uenige. Til slutt ville jeg påvise hvilke argumenter, verdidiplomatiske eller realpolitiske, representantene brukte for å si ja eller nei til norsk deltakelse i out-of-area operasjoner, og Allied Force. Jeg kategoriserte så argumentene i debattene i tre forskjellige grupper. Det var den realpolitiske, den verdidiplomatiske og både og kategorien. Til slutt ville jeg så se på hvilken av disse kategoriene som dominerte i disse debattene. Da Den kalde krigen tok slutt rundt 1990 begynte NATO å se seg om etter nye oppgaver for organisasjonen. Blant de som merket seg ut var deltakelse i fredsbevarende og fredsopprettende operasjoner utenfor allianses kjerneområde. Operasjoner av denne typen i NATO-regi går under betegnelsen out-of-area operasjoner, og har etter hvert blitt en viktig del av organisasjonens virke. Dette gjenspeiles da også i alliansens strategiske konsept fra 1999. Samtidig med at NATO gjennomgikk disse endringene foregikk det en debatt i Norge om man i utenrikspolitikken fortsatt burde vektlegge de tradisjonelle verdiene, det vil si først og fremst å ivareta nasjonale interesser i forhold til sikkerhet og økonomi, eller om man burde satse på en mer verdidrevet utenrikspolitikk. Det første perspektivet blir i denne oppgaven ivaretatt av Hans J. Morgenthaus neoklassiske realismen, mens det andre av Janne Haaland Matlarys verdidiplomati. Man kan konkludere med at det ikke var noen omfattende debatt på Stortinget hverken omkring out-of-area strategien i perioden 1997-1999, eller om Norge skulle delta i operasjon Allied Force i 1999. Når det kom til uenighet mellom partiene var det Sosialistisk Venstreparti som skilte seg ut som den sterkeste motstanderen, og kritikkeren, av norsk deltakelse i out-of-area og operasjon Allied Force når man ser hele perioden under ett. Men mindre partier som Rød Valgallianse og enkeltrepresentanter i noen av partiene uttrykte også motstand og skepsis mot norsk deltakelse i out-of-area, og operasjon Allied Force i løpet av denne tidsperioden. Når det gjelder argumentasjonen viser det seg at i den første delen av perioden, fra våren 1997, ble alle kategoriene av argumenter brukt men ingen av dem var dominerende i debattene. Mens det i perioden før og under operasjon Allied Force, det vil si fra høsten 1998, var den verdidiplomatiske kategorien av argumenter som klart dominerte i debattene.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleNorsk deltakelse i out-of-area operasjoner: verdistyrt eller realisme? : analyse av debattene i Stortinget omkring NATOs out-of-area strategi, 1997-1999, med hovedvekt på debatten i forbindelse med operasjon Allied Force, mars-juni 1999en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2007-10-25en_US
dc.creator.authorHelseth, Einar Dahleen_US
dc.subject.nsiVDP::240en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Helseth, Einar Dahle&rft.title=Norsk deltakelse i out-of-area operasjoner: verdistyrt eller realisme?&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2007&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-16693en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo57048en_US
dc.contributor.supervisorTorunn Laugen Haalanden_US
dc.identifier.bibsys071551018en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/14478/1/57048.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata