Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:13:49Z
dc.date.available2013-03-12T09:13:49Z
dc.date.issued1999en_US
dc.date.submitted2002-10-01en_US
dc.identifier.citationEdelmann, Erik. Klimaforhandlingene. Hovedoppgave, University of Oslo, 1999en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/14462
dc.description.abstractKlimaforhandlingene En analyse av muligheter og begrensninger i arbeidet for å etablere et effektivt klimaregime. Tema. Oppgavens tema er de internasjonale klimaforhandlingene, fra etableringen av Klimakonvensjonen (UNFCCC) i Rio de Janeiro i 1992 til og med det 4. partsmøtet i konvensjonen i Buenos Aires, november 1998. Problemstilling og metode. Oppgavens problemstilling er "Hvor effektivt kan et internasjonalt klimaregime bli?" Formålet med oppgaven er å bruke kjent regimeteori for å belyse muligheter og begrensninger i arbeidet for et effektivt klimaregime. Jeg skal ikke drive teoritesting, men bruke teorien for å øke forståelsen av klimaspørsmålet som fenomen. Metoden er kvalitativ, mer bestemt det som Lijphard (1971) kaller en "fortolkende casestudie." Teori og analysemodell. Analysen bygger på en modell utviklet av Arild Underdal (1977) i "One Question, Two Answers." Dette er et utkast til 1. kapittel i en ennå ikke utgitt bok av Edward Miles (red): "Explaining Regime Effectiveness" Modellen består av hypoteser i forhold til ti uavhengige variabler, som hver for seg antas å ha signifikant forklaringskraft på den avhengige variabelen regimeeffektivitet. Underdals regimeteoretiske tilnærming må sies å være eklektisk, selv om liberalistisk regimeforståelse preger modellen. De uavhengige variablene systematiseres i to hovedgrupper. Tre er knyttet til det som kalles problemstruktur. Dette gjelder partenes preferanser, og oppfatninger av andre parters preferanser, og vil i noen grad være gitt i utgangspunktet. Verdiene på denne hovedvariabelen er "ondartet problemstruktur" og "godartet problemstruktur." Hypotesen bygger på at ondartede problemer har en tendens til å gi mindre effektive regimer enn godartede. Det er knyttet syv variabler til den andre hovedvariabelen problemløsningskapasitet. Denne er i større grad knyttet til selve forhandlingsprosessen, og verdiene kan lettere påvirkes av de ulike aktørene i prosessen. Fordi variablene er ustandardiserte lar de seg ikke sammenligne med hensyn til forklaringskraft. Likevel går en ut fra at problem-strukturen i stor grad bestemmer mulighetsområdet for en avtale, mens problem-løsningskapasiteten avgjør om partene er i stand til å etablere er optimalt regime innenfor disse rammene. Analyseresultat. I forhold til hovedvariabelen "problemstruktur" konkluderer jeg i analysen av klima-spørsmålet med at dette er et sterkt ondartet problem, preget av inkongruens og asymmetri. I forhold til "problemløsningskapasiteten" er konklusjonen at den er forholdsvis god. De mest "positive" elementene er den formelle og langsiktige organiseringen av Klimakonvensjonen, FNs klimapanel sin rolle som leverandør av konsensuell kunnskap og lærdommen fra den vellykkede ozonprosessen. Med utgangspunkt i analyseresultatet konkluderer jeg likevel med at problem-strukturen slik den framstår i dag begrenser mulighetene for raske gjennombrudd i forhandlingene. Ny og ikke minst sikrere kunnskap om bl.a. regionale effekter av en menneskeskapt klimaendring kan endre partenes problemforståelse og preferanser. En slik endring kan bidra til at problemet blir mindre ondartet, og på sikt øke sannsynligheten for et mer effektivt klimaregime.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleKlimaforhandlingene : en analyse av mulighetene og begrensningene i arbeidet for å etablere et effektivt klimaregimeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2003-07-04en_US
dc.creator.authorEdelmann, Eriken_US
dc.subject.nsiVDP::240en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Edelmann, Erik&rft.title=Klimaforhandlingene&rft.inst=University of Oslo&rft.date=1999&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-38270
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo558en_US
dc.identifier.bibsys99100535xen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata