Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:19:27Z
dc.date.available2013-03-12T09:19:27Z
dc.date.issued1998en_US
dc.date.submitted2002-10-01en_US
dc.identifier.citationBaardseng, Thomas Neby. Hedmark og Värmland. Hovedoppgave, University of Oslo, 1998en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/14342
dc.description.abstractI denne oppgaven studeres INTERREG-programmet "Indre Skandinavia". Fokus rettes mot Hedmark og Värmland, som er ansvarlige myndigheter for programmet. INTERREG er et program under EUs strukturfond, og er det eneste der støtte deles ut til myndigheter på regionalt nivå. Oppgaven representerer en test av hva som ligger i begrepet "regionenes Europa" i en skandinavisk kontekst. Jeg har formulert to problemstillinger i oppgaven. For det første stilte jeg spørsmål om intraregionale drivkrefter bedre enn eksterne drivkrefter forklarer etableringen av dette grenseregionale samarbeidet. For det andre stilte jeg spørsmål om spenningen mellom region og stat øker med tilknytning til den europeiske integrasjonsprosessen. For å svare på problemstillingene utviklet jeg to teoretiske perspektiv, henholdsvis et identitetsperspektiv og et forvaltningsperspektiv. For den andre problemstillingen ble i tillegg perspektivene koblet med teori om flernivårelasjoner (multi-level governance). Analysen viste at intraregionale drivkrefter har en viktig rolle å spille i forklaringen av dette grenseregionale samarbeidet. Intraregionale drivkrefter har gjort Hedmark og Värmland i stand til å nyttiggjøre seg de eksterne drivkreftene som har blitt presentert gjennom svensk EU-medlemsskap. Samtidig er eksterne drivkrefter også viktige. På bakgrunn av denne analysen vil det derfor være umulig å si hvilket av perspektivene som er viktigst. Videre viste analysen at det mellom ansvarlige myndigheter på regionalt nivå og statlig nivå er et lavt konfliktnivå, og at mulighetene for konflikt er større i Norge enn i Sverige. Länsstyrelsens rolle som statlig representant på regionalt nivå forklarer i stor grad dette. Samtidig er det en tendens i svensk regionalpolitikk til at landstinget - det regionale folkevalgte organet - skal få større innflytelse på utforming og iverksettelse av regionalpolitikk. Dette åpner for at en allerede merkbar konflikt mellom landsting på den ene siden, og länsstyrelse og Närings- och Teknikutvecklingsverket på den andre siden, skal styrkes. Hvorvidt dette skjer er avhengig av reformering av det regionale nivået, hvordan regionalpolitikken reformeres og eventuelle endringer i EUs strukturfond. Identitetsperspektivet gir de grunnleggende inntakene til etableringen av "Indre Skandinavia". Forvaltningsperspektivet forklarer andre viktige motiv bak etableringen. Derfor er det feil å avfeie ett av perspektivene. Interne drivkrefter representerer jordsmonnet for samarbeidet, mens de eksterne drivkreftene representerer såkornet som gir vekst. Forvaltningsperspektivet beskriver interaksjonen mellom de ulike aktørene best. Selv om det eksisterer konflikt mellom nivåene må sentralforvaltningen karakteriseres som programmets dominante aktør gjennom de rammer som legges i form av budsjettprosesser, planleggingsprosesser og overføring av kompetanse. Funnene fra analysen viser at en forståelse av begrepet "regionenes Europa" som gir regionene svært stor autonomi, ikke har gyldighet for svenske og norske regioner. Regional frihet er gitt med statlig godkjenning. Samtidig viser analysen at teorien om flernivårelasjoner relativt godt beskriver hvordan arbeidet med INTERREG-programmet foregår, særlig har teorien relevans når en innenrikspolitisk dimensjon legges til. En slik dimensjon er en viktig nyansering av teorien. Det åpner for større variasjon fra land til land i regional frihet og organisering.nor
dc.language.isonoben_US
dc.subjectfylkeskommunal forvaltning regionalpolitikken_US
dc.titleHedmark og Värmland : deler av "regionenes Europa"? : en prosessorientert analyse av INTERREG-programmet "Indre Skandinavia"en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2008-02-05en_US
dc.creator.authorBaardseng, Thomas Nebyen_US
dc.subject.nsiVDP::240en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Baardseng, Thomas Neby&rft.title=Hedmark og Värmland&rft.inst=University of Oslo&rft.date=1998&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-34620
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo488en_US
dc.identifier.bibsys981617123en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata