Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:20:25Z
dc.date.available2013-03-12T09:20:25Z
dc.date.issued1996en_US
dc.date.submitted2002-10-01en_US
dc.identifier.citationStene, Britt Elin. Reorganiseringa av Oppland Fylkeskommune. Hovedoppgave, University of Oslo, 1996en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/14007
dc.description.abstractREORGANISERINGA AV OPPLAND FYLKESKOMMUNE. EIN ORGANISASJONSTEORETISK STUDIE AV EIN REORGANISERINGSPROSESS Formålet med denne oppgåva har vore å analysere reorganiseringsprosessen i Oppland Fylkeskommune (OFK) som resulterte i ein ny organisasjonsstruktur i denne organisasjonen, og da spesielt trekk ved deltakinga og trekk ved deltakarane sine tankegang i denne reorganiseringsprosessen. l første del av denne oppgåva tok eg for meg del tre ulike teoretiske perspektiva, det instrumentelle perspektivet, kulturperspektivet, og myteperspektivet, som har vore det teoretiske rammeverket rundt denne analysen. Eg har her særleg lagt vekt på den delen av teorien som omhandler reorganiseringsprosessar, og aktiviserings- og defineringsaspektet ved desse. I dette kapitlet har eg i tillegg gjort greie for kva slags forventningar om funn som det er rimeleg å forvente seg ut i frå dei tre teoretiske perspektiva. I slutten av dette kapitelet drøfta eg dei metodiske forutsetningane som denne oppgåva er basert på, og bruken av kilder i denne analysen. I den andre delen av oppgåva gjekk eg gjennom trekk ved den gamle og nye organisasjonsstrukturen i OFK. I tillegg gjorde eg greie for empiriske funn frå tidlegare kommunale- og fylkeskommunale reorganiseringsprosessar. Den tredje delen av oppgåva er ein gjennomgang av reorganiseringsprosessen i OFK, og eg delte her denne prosessen inn i tre ulike faser, initiativfasen, utrednings- og vedtaksfasen, og iverksettingsfasen. I den fjerde delen av oppgåva analyserte eg reorganiseringsprosessen i OFK ut i frå dei tre ulike perspektiva, det instrumentelle perspektivet, kulturperspektivet, og myteperspektivet. Eg analyserte først trekk ved deltakinga, og trekk ved tankegangen til aktørene ut i frå det instrumentelle perspektivet. l andre delen av dette kapitlet analyserte eg reorganiseringsprosessen i OFK ut i frå kulturperspektivet, og i tredje og siste delen av dette kapitlet analyserte eg reorganiseringsprosessen i OFK ut i frå myteperspektivet. Når ein samanliknar analysen av reorganiseringsprosessen ut i frå det instrumentelle perspektivet, kulturperspektivet, og myteperspektivet, så har den hierarkiske varianten av det instrumentelle perspektivet størst forklaringskraft både når det gjeld å forklare trekk ved deltakinga, og trekk ved tankgangen til aktørene som deltok i reorganiseringsprosessen i OFK. Myteperspektivet og konflikt- og koalisjonsvarianten av det instrumentelle perspektivet kunne forklarte ein god del av trekka ved tankegangen til aktørene, men lite av trekka ved deltakinga. Kulturperspektivet hadde minst forklaringskraft, både når det gjaldt å forklare trekk ved deltakinga og trekk ved tankegangen til aktørene som deltok i reorganiseringsprosessen. I siste delen av denne oppgåva kom eg med ei oppsummering og ein konklusjon.nor
dc.language.isonnoen_US
dc.subjecthovedoppgave statsvitenskap DEWEY: kommunalforvaltning:kommuner: fylkeskommunal forvaltning:en_US
dc.titleReorganiseringa av Oppland Fylkeskommune : ein organisasjonsteoretisk studie av ein reorganiseringsprosessen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2003-07-04en_US
dc.creator.authorStene, Britt Elinen_US
dc.subject.nsiVDP::240en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Stene, Britt Elin&rft.title=Reorganiseringa av Oppland Fylkeskommune&rft.inst=University of Oslo&rft.date=1996&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-34806
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo344en_US
dc.identifier.bibsys970082487en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata