Now showing items 1-1 of 1

  • Det russiske lokaldemokratietRestricted Access 
    Totland, Ludmila (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    Temaet for min oppgave er å se på hvorvidt man kan gjøre bruk av vesteuropeiske standarder for demokratiidentifisering på dagens russiske forhold. For dette bruker jeg et paradigme nylig utarbeidet av de norske statsviterne ...