Now showing items 1-1 of 1

  • Solstad, Ellen Melgård (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    Denne masteroppgaven har to deler. Del 1 er en oversettelse av utdrag på rundt 40 sider fra Lupetta av Pavel Vadimov. Dette er en roman, som blant annet rommer mange språklige stiler, har mye kreativt språkbruk og inneholder ...