Now showing items 1-1 of 1

  • Kolsrud, Solveig (Master thesis / Masteroppgave, 2005)
    Sammendrag: Det russiske språk består av en rekke språklige varieteter. Russisk er i f¸rste rekke delt inn i to hovedvarieteter, et kodifisert skriftspråk og et talespråk som er i overensstemmelse med det kodifiserte ...