Now showing items 1-1 of 1

  • Byrkjeland, Per (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    Verbaspekt er kanskje den grammatiske kategorien som valdar størst problem for utlendingar som lærer seg russisk. Dei fleste russiske verb opptrer i aspektpar, der eitt imperfektivt (Ipf) og eitt perfektivt (Pf) verb har ...