Now showing items 8-9 of 9

  • Mathisen, Helga Brekke (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    Matmotivet i Nastja er et menneske. Dermed er min oppgave en studie av kannibalisme innen gastrolitteratur. Antropofagi (kannibalisme) som et reelt fenomen sammenlignes med det fiktive måltidet der novellens hovedkarakter, ...
  • Slettnes, Katerina (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
    Verbalsystemet i russisk har gjennomgått mange endringer siden de første tekstene så dagens lys. Denne oppgaven analyserer verbalsystemet i Pervaja Pskovskaja Letopis’ – Tichanovskij spisok, som inneholder verbalkategorier ...