Now showing items 1-1 of 1

  • Kakar, Manish (Doctoral thesis / Doktoravhandling, 2009)
    Sammen med kirurgi er stråleterapi den behandling som helbreder flest kreftpasienter. Behandlingsresultatet er imidlertid avhengig av tilskrekkelig høye stråledose til kreftsvulsten, uten at omliggende friskt vev og organer ...