Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:20:15Z
dc.date.available2013-03-12T09:20:15Z
dc.date.issued1996en_US
dc.date.submitted2002-10-01en_US
dc.identifier.citationHvidsten, Hans Øyvind. Kampen om strendene. Hovedoppgave, University of Oslo, 1996en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/13995
dc.description.abstract"KAMPEN OM STRENDENE - EN STUDIE AV RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PLANLEGGING I OSLOFJORDEN" Denne oppgaven er en empirisk og teoretisk studie av rikspolitiske retningslinjer som virkemiddel i miljøvernpolitikken. Rikspolitiske Retningslinjer for Planlegging i Oslofjorden er nye typer virkemidler i norsk miljøpolitikk. Retningslinjene informerer kommunene om mål for nasjonal miljøvernpolitikk, samtidig som de er utformet som konkrete redskaper for kommunal arealplanlegging. For å studere effekten av disse, har jeg valgt å ta for meg bygningsrådssaker i to kommuner, Larvik og Rygge, i perioden 1990 til og med 1994. RPRO vedtas i juli 1993. Derved undersøker jeg om vedtaket om RPRO medfører noen reell endring i innholdet i beslutninger i arealsaker. Beslutningsprosessen i byggesaker er studert gjennom et utvalg enkeltsaker, der jeg har fatt grundigere informasjon om sakskomplekset gjennom bygningsrådsarkivene. Miljøverndepartementet setter seg som mål med RPRO å få kommunene til å behandle byggesaker i kystområder mer restriktivt. RPRO kombinerer elementer av naturvern tilpasset lokal planlegging. Teoretisk diskuterer oppgaven trekk ved bygningsråd, kommuneadministrasjon og Miljøverndepartementet som iverksettende organer. Ny-institusjonell teori forklarer organisasjoners atferd på bakgrunn av deres interne kulturer og tradisjoner. Denne bakgrunnen forklarer i følge Olsen (Olsen 1989) hvorfor organisasjonene handler som de gjør. En forståelse av organers virkemåte og struktur er viktig når man skal realisere politiske målsettinger. Poenget mitt i denne oppgaven er at RPRO som virkemiddel i kommunal planlegging ikke vil få noen effekt fordi kommunal planlegging og lokal politikk styres av ulike former for rasjonalitet ved iverksettelse av beslutninger. Lokalpolitikerne tar hensyn til egen fleksibilitet og unngår å fatte kontroversielle vedtak de vet faller i dårlig jord hos velgermassen. Slik beholder de sin posisjon inntil videre. Å bruke kommuneplanen som utgangspunkt for politiske vedtak strider derved mot den politiske fornuft (Kleven 1990). Plan- og bygningsloven regulerer kommunal planlegging. Amdam(Amdam 1991) hevder PEL er en institusjonalisering av rasjonell planleggingsteori. Kommuneplanleggingen fungerer etter intensjonene i seg selv, men lokalpolitikerne fatter oftere vedtak som er dispensasjoner fra kommuneplanen enn å følge opp intensjonene. Derved vil ikke et virkemiddel som primært retter seg mot arealplanleggingen være mer effektivt enn lokalpolitikerne velger å gjøre det til. Jeg har lagt vekt på å studere omgivelsene RPRO fungerer innenfor. Kommunal arealplanlegging og vedtak i bygningsrådene omfattes av et komplisert regelverk. En slik tilnærming forklarer og gir meg kunnskap om årsaker til endringer i beslutningsinnhold og vedtaksprosesser . Konklusjonene i oppgaven baserer preg av en viss skepsis til planlegging som virkemiddel i miljøsaker. For å endre innholdet i beslutninger må det rettes skyts mot politikerne som vedtar.nor
dc.language.isonoben_US
dc.subjecthovedoppgave statsvitenskap DEWEY: lokalforvaltning i:Miljø:Miljøforvaltning: kommunalforvaltning:kommuner:miljø:miljøvern:en_US
dc.titleKampen om strendene : en studie av rikspolitiske retningslinjer for planlegging i Oslofjorden som virkemiddel i miljøvernpolitikkenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2003-07-04en_US
dc.creator.authorHvidsten, Hans Øyvinden_US
dc.subject.nsiVDP::240en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Hvidsten, Hans Øyvind&rft.title=Kampen om strendene&rft.inst=University of Oslo&rft.date=1996&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-34775
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo339en_US
dc.identifier.bibsys961708824en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata