Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:20:57Z
dc.date.available2013-03-12T09:20:57Z
dc.date.issued1996en_US
dc.date.submitted2002-10-01en_US
dc.identifier.citationHeløe, Kersti Ahrén. Estland - en konsoliderad demokrati?. Hovedoppgave, University of Oslo, 1996en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/13870
dc.description.abstractESTLAND - EN SONSOLIDERAD DEMOKRATI? FYRA ASPEKT VID DEN DEMORRATISRA 8ITUATIONEN I ESTLAND 1992-1995 Tema for oppgaven er den estiske demokratiseringsprosessen. Når begynte den? Er den avsluttet idag? Sagt med andre ord, er Estland idag et ferdig utviklet demokrati? Gjennom min oppgave vil jeg prøve å gi et bilde av dagens estiske demokrati, et bilde av hvor langt man er kommet i den demokratiske utviklingsprosessen. Kan det estiske samfunnet beskrive som en moden demokrati eller har man enda sider som må utvikles videre? Kan det estiske demokratiet sies å være konsolidert? Hva er et konsolidert demokrati? Gjennom en teoretisk redegjørelse basert på bland andre Robert A. Dahl, Guillermo O'Donnell, Joseph Schumpeter, J.S.Valenzuela, Higley-og Burton, S. Mainwaring, Schmitter og Karl, mfl, kommer jeg fram til en rekke kriterier som må være oppfylt for at et demokratisk regime skal kunne ses som konsolidert. Å gi en fullstendig analyse av det estiske demokratiet er en nærmest umulig oppgave; jeg har derfor valgt å begrense analysen til fire kriterier for et konsolidert demokrati. Utvalget av disse kriteriene er gjord på bakgrunn av den innledende teoretiske diskusjonen, i tillegg til at de utvalgte faktorene har satt et spesielt sterkt preg på det estiske demokratiet etter frigjøringen fra Sovjetunionen. Den første faktoren jeg ser på er det befolkningsmessige grunnlaget for den nye, eller gjenoprettede, staten Estland. For å kunne karakteriseres som et konsolidert demokrati må den være inkluderende; ingen grupper får være vilkårlig utestengt fra å delta i den demokratiske beslutningsprosessen. Analysen bygger i hovedsak på tre forskjellige komponenter: For det første en analyse av lovene som regulerer forholdet mellom nasjonalitetene, for det andre Robert A.Dahls kriterier for et fullt utviklet prosedurelt demokrati og for det tredje en diskusjon rundt begrepet etnokrati. Det andre problemet jeg har valgt å studere i forhold til et konsolidert demokrati er eliters holdning til de demokratiske institusjonene og grunnleggende demokratiske verdier. Et grunnleggende kriterium for demokratisk konsolidering er at samfunnets alle eliter aksepterer og er enig om de demokratiske spillereglene og de demokratiske normene; demokratiet må ses som den beste og eneste løsningen for landets politiske situasjon i overskuelig fremtid. Elitens holdninger analyseres gjennom en enquete gjennomført av Eliteprosf ektet i Bal tikum 1994. Det tredje problemet jeg studerte var regjeringsstabilitet. Stabilitet er ikke nødvendigvis et tegn på demokrati, men fravær av stabilitet kan være sterkt hemmende for en videre utvikling av demokratiet. Hovedkilder for analysen har her vært media. Det siste problemet jeg valgte å studere var de estiske partienes evne til å oppfylle de roller som hviler på dem i en parlamentarisk demokrati. Oppgaven avsluttes med en sammenfatning og konklusjon.nor
dc.language.isonoben_US
dc.subjecthovedoppgave statsvitenskap DEWEY: Estland:politiske forhold:en_US
dc.titleEstland - en konsoliderad demokrati? : fyra aspekt vid den demokratiska situationen i Estland 1992-1995en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2003-07-04en_US
dc.creator.authorHeløe, Kersti Ahrénen_US
dc.subject.nsiVDP::240en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Heløe, Kersti Ahrén&rft.title=Estland - en konsoliderad demokrati?&rft.inst=University of Oslo&rft.date=1996&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-34855
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo300en_US
dc.identifier.bibsys961109513en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata