Now showing items 1-1 of 1

  • Bosnia og Hercegovina i EU?Restricted Access 
    Zunic, Aida (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
    I denne oppgaven har jeg valgt å ta for meg Bosnia og Hercegovinas integrasjon i den europeiske unionen. Jeg har redegjort for hvilke utfordringer Bosnia møter i tilnærmingen mot EU. For Bosnia stiller med et unikt ...