Now showing items 1-1 of 1

  • Rottem, Linn (Master thesis / Masteroppgave, 2014)
    I denne oppgaven studerer jeg hvordan litterære hus og hjem kan fungere som konkrete, imaginære og metafysiske innganger til de realistiske kunstprosatekstene til den danske forfatteren Helle Helle. Helles forfatterskap ...