Now showing items 1-1 of 1

  • Reisop, Olav Løkken (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
    Med denne oppgaven ønsker jeg å besvare spørsmålet Hvem er Jonas Wergeland? ved å lese Jan Kjærstads trilogi om Jonas Wergeland – Forføreren (1993), Erobreren (1996) og Oppdageren (1999) – i lys av Georg Lukács' Romanens ...