Now showing items 1-1 of 1

  • Reinton, Henning (Master thesis / Hovedoppgave, 2001)
    Oppgaven er en lesning av Norman Mailers boksejournalistikk, nærmere bestemt tekstene Ten Thousand Words a Minute , King of the Hill og The Fight. Utgangspunktet er en tanke om bokseringen som et privilegert sted, et sted ...