Now showing items 1-1 of 1

  • Nyborg, Astrid Mari (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
    Denne oppgaven tar for seg Heliodors Aithiopika i et narratologisk perspektiv. Verket antas å være den siste av de greske kjærlighetsromanene vi har overlevert, og tidfestes til en periode fra tidlig tredje til sent fjerde ...