Now showing items 1-1 of 1

  • Nøding, Ingela Johanne Stenvik (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    Denne oppgaven tar for seg individet og dets søken etter frihet, tilhørighet og identitet i romanen The Wind in the Willows (1908) av Kenneth Grahame. Jeg gjør en tematisk lesning med utgangspunkt i dikotomien ro og ...