Now showing items 1-1 of 1

  • Mokhtari, Abderrahim (Master thesis / Hovedoppgave, 2006)
    Jeg leser Franz Kafkas roman Slottet/ Das Schloß som en roman om makt. Landmåleren K. er blitt tilkalt til slottet og landsbyen som ligger under det. Når K. ankommer landsbyen viser det seg at han likevel ikke har noen ...