Now showing items 1-1 of 1

  • Minken, Martin (Master thesis / Hovedoppgave, 2001)
    Utgangspunktet for denne oppgaven er en forståelse av språket som et produkt av sosiale prosesser og denne forståelsen blir overført til en diskusjon av litteraturteoretiske problemer. Å se på språket som et sosialt produkt, ...