Now showing items 1-1 of 1

  • Messelt, Christopher (Master thesis / Masteroppgave, 2016)
    Oppgaven undersøker forholdet mellom litteratur og film og hvordan en filmadaptasjon med sine særegne fortellemuligheter kan åpne nye sider ved et litterært verk, eller bidra til at vi forholder oss til det på en annen ...