Now showing items 1-1 of 1

  • Messel, Julie (Master thesis / Masteroppgave, 2014)
    Oppgaven undersøker Dag Solstads roman Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige som et innlegg i debatten om drabantbyens arkitektur og fremvekst. Romanen skildrer en arkitekt som flytter til drabantbyen han selv har ...