Now showing items 1-1 of 1

  • Melberg, Edel Marie (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    Utgangspunktet for denne masteroppgaven er den polsk-britiske forfatteren Joseph Conrads roman Nostromo, fra 1904. Hovedfokuset i denne oppgava er Nostromos narrative og tematiske kompleksitet. Hva Nostromo utforsker, ...