Now showing items 1-1 of 1

  • Møller-Stray, Annegrete (Master thesis / Masteroppgave, 2005)
    Oppgaven har sitt utgangspunkt i debatten om litteraturens forhold til virkeligheten og i en tendens i samtidslitteraturen til å provosere fiksjonens grenser ved at forfatteren installerer iscenesettelser av seg selv. Som ...