Now showing items 1-1 of 1

  • Lund, Emil Bussoli (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    Oppgavens formål er, hovedsakelig gjennom en kunstteoretisk analyse, å vise at den historiske avantgarden – futurismen, dadaismen og surrealismen – i første rekke må analyseres ut fra avantgardistisk ideologi, ikke fra ...