Now showing items 1-1 of 1

  • Lorange, Per F. (Master thesis / Hovedoppgave, 2002)
    I denne oppgaven redegjør jeg for den kulturelle betydingen av politiske spenningsromaner (thrillere) som en genre av moderne populærlitteratur. Først og fremst ser jeg på spenningsromaner skrevet innenfor det angloamerikanske ...