Now showing items 1-1 of 1

  • Lenander, Katrin (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    To hovedspørsmål i lesningen min av Thure Erik Lunds Myrbråtenfortellingene er hvorfor Tomas Olsen Myrbråten gråter i åpningsscenen og hva som kan gi ham trøst. Et særlig fokus blir lagt på hvordan kunstuttrykket forholder ...