Now showing items 1-1 of 1

  • Løvmo, Frantz Arve (Master thesis / Hovedoppgave, 2001)
    Denne avhandlingen er en lesning av forfatterskapet til den polske forfatteren Bruno Schulz. Et hovedformål vil bli å se på de transformasjoner som inntreffer i teksten; komme frem til deres meningsinnhold og hvorfor de ...