Now showing items 1-1 of 1

  • Korneliussen, Ida Helene (Master thesis / Masteroppgave, 2013)
    I denne masteroppgaven gjør jeg en analyse av Kirsten Hammanns roman Bannister fra 1997. Romanen er fragmentert, ukronologisk og har mange absurde elementer. I min lesning er romanens hovedmotiv et fatalt kjærlighetstap. ...