Now showing items 1-1 of 1

  • Juvik, Morten A. (Master thesis / Hovedoppgave, 2006)
    Denne oppgaven er et forsøk på å speile filosofen Emmanuel Lévinas’ tenkning i en generell forståelse av tragediegenren, med den tanke at tragediegenren og den levinaske filosofi deler noe av det samme uttrykket, som er ...