Now showing items 1-1 of 1

  • Hoel, Merete (Master thesis / Hovedoppgave, 2005)
    I min hovedoppgave La ironía en ocho textos de Mario Benedetti forsøker jeg å vise hvordan den uruguayanske forfatteren Mario Benedetti bruker ironi som litterært virkemiddel for å kritisere forholdet mellom USA og ...