Now showing items 1-1 of 1

  • Thull, Pernille (Master thesis / Masteroppgave, 2013)
    Gjennom en lingvistisk analyse tar denne oppgaven for seg hvordan den sicilianske dialekten blir brukt sammen med italiensk i bøkene: Il cane di terracotta av Andrea Camilleri og La Mennulara av Simonetta Agnello Hornby. ...