Now showing items 1-1 of 1

  • Bergersen, Renate Enemark (Master thesis / Masteroppgave, 2007)
    Denne masteroppgaven ønsker å undersøke oversettelsesprosessen fra italiensk til norsk, for å forstå om og hvordan det er mulig å bevare det særegne italienske i en tekst ved overgangen mellom språkene. Dette gjøres gjennom ...