Now showing items 1-1 of 1

  • Østvær, Giorgia D'Aprile (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    Masteroppgaven min fokuserer på en kontekstuell lesning av noen av diktene til den sardinske poeten fra Tonara Peppino Mereu (1872-1901). Den historiske, sosiale og litterære konteksten i Mereus samtid, samt betydningen ...