Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:13:14Z
dc.date.available2013-03-12T09:13:14Z
dc.date.issued1999en_US
dc.date.submitted2002-10-01en_US
dc.identifier.citationGonsholt, Tom Erik. Privatisering av sikkerhet. Hovedoppgave, University of Oslo, 1999en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/13236
dc.description.abstractPå 1990-tallet har man sett et nytt fenomen i enkelte afrikanske land sør for Sahara, nemlig at private militære selskaper (PMS) har tilbudt utstrakte sikkerhetstjenester til både statlige og private oppdragsgivere. PMS søker å forbedre deres klienters militære kapasitet, en prosess som kan innebære militær rådgivning, opplæring og trening, våpenanskaffelser, og til og med deltakelse i kamphandlinger. Slike militære selskaper har flere steder overtatt de tradisjonelle regjeringshærenes og geriljaers rolle, blant annet ved å utnytte den økende motvilje som vestlige regjeringer og multilaterale organisasjoner har fått mot å direkte involvere seg i interne konflikter i Afrika. Når statlige myndigheter mister kontroll, har vi også sett at forretningsselskaper i Afrika har etablert egne private hærer for sin virksomhet. Konsekvensen er at grensen mellom sivile sikkerhetsvakter og leiesoldater er i ferd med å bli visket ut, hvor muligheten til å tjene store penger driver de private aktørers vilje til å involvere seg i lands konflikter. Hensikten med oppgaven er å studere den økende agendaen for privatisering av sikkerhet i Afrika etter den kalde krigens slutt. Dette tema belyses gjennom en teoretisk årsakssammenheng som viser utviklingen av enkelte afrikanske stater - fra et koloniforhold og til en situasjon etter den kalde krigen hvor privatisering av sikkerhet blir løsningen for statens herskende regime. Dette rammeverk etablere en utviklings-kjede som viser fremveksten av en distinkt type afrikanske stat, og hvordan disse staters regimer løste sitt grunnleggende sikkerhetsproblem etter den kalde krigens slutt. Angola og Sierra Leone vil bli brukt som eksempler på hvor en slik strategi har vært anvendt. En slik årsakskjede muliggjør en case-studie av det sørafrikanske selskapet Executive Outcomes (EO), det mest fremtredende PMS i Afrika (etter den kalde krigens slutt). Oppgavens overordnede problemstilling er dermed: Hvorfor fikk Executive Outcomes en dominerende posisjon innenfor den økende agendaen for privatisering av sikkerhet i Afrika, på 1990-tallet? Følgende operasjonaliseringer vil belyse hvorfor EO fikk denne posisjonen: Hva tilbød EO av tjenester? Hvordan ble kontakten mellom EO og arbeidsgiver etablert? Hvordan opererte EO? Hva fikk EO ut av sine oppdrag - hvordan ble de betalt? Helt frem til EO som selskap ble avsluttet i desember 1998 viste deres handlinger seg å ha stor strategisk innvirkning på det politiske, sikkerhetsmessige og økonomiske miljø i de land selskapet opererte. Ut fra dette belyser oppgaven hvordan herskere i Angola og Sierra Leone sørget for egen sikkerhet under trusselen av minkende midler til å ivareta patron-klient forhold, og fra konkurrerende autoriteters økende makt. I kap.2 blir hvert enkelt trinn i den teoretiske årsakskjeden redegjort for og diskutert, som etablerer de betingelser som har ført frem til privatisering av sikkerhet innenfor en afrikansk statlig kontekst. Eksempler fra Angola og Sierra Leone viser hvordan enkelte afrikanske regimers sikkerhet ble utfordret etter den kalde krigen slutt, og ikke minst hvem som har bruk for tjenester en organisasjon som EO kunne tilby. Kap.3 viser hvordan Angola og Sierra Leone utviklet seg til vaklende stater hvor de så seg nødt til å omdefinere sin sikkerhetsstruktur for å takle disse nye utfordringene. Landenes politiske og økonomiske historie utledes, fra kolonitiden og frem til den situasjon som utløste behovet for privatisering av sikkerhet. I kap.4 foretas en generisk beskrivelse av EO, med vektlegging av den sørafrikanske tilknytningen den innvirkning arven fra apartheidstaten hadde for fremveksten av EO hvilket kommersielt nettverk var EO del av, og hva karakteriserte EO s organisasjonsform? Kap.5 utleder EO s engasjement i Angola og Sierra Leone som en case-messig beskrivelse av selskapets virksomhet. Hva gjorde selskapet, hvem var involvert generelt hendelsene som gjorde dem kjente, med de følger og påvirkning EO's inntreden fikk i disse land? I avslutningskapitlet oppsummeres oppgavens funn, gjennom å diskutere hva som gjorde EO til en suksess på den afrikanske sikkerhets-arenaen på 1990-tallet, og hvordan verdenssamfunnet bør reagere på en slik utvikling, sett ut fra de fordeler og ulemper som erfaringen med EO representerte? Jeg fremlegger ingen entydig konklusjon på disse spørsmål, men så lenge PMS virker å ha kommet for å bli bør vi nyttegjøre oss av dem, dog under kontroll av enten stater eller internasjonale organisasjoner. Selv om dette kan gå ut over effektiviteten er ikke Afrika tjent med at denne agendaen blir styrt av private og kommersielle foretak. Uansett var EO s suksess innenfor sikkerhetsagendaen i Afrika resultat av selskapets sterke profesjonalitet - med et slagkraftig kommersielt apparat i ryggen var de i stand til å både avgjøre mindre kriger og skaffe seg selv og det nettverk av selskaper det tilhørte store inntekter, gjennom utvinningsavtaler med afrikanske stater rike på naturressurser.nor
dc.language.isonoben_US
dc.subjecthovedoppgave statsvitenskap Afrika Angola Sierra Leone sikkerhetspolitikken_US
dc.titlePrivatisering av sikkerhet : et casestudie av executive outcomesen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2003-07-04en_US
dc.creator.authorGonsholt, Tom Eriken_US
dc.subject.nsiVDP::240en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Gonsholt, Tom Erik&rft.title=Privatisering av sikkerhet&rft.inst=University of Oslo&rft.date=1999&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-38163
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo1439en_US
dc.identifier.bibsys000540374en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata