Now showing items 1-1 of 1

  • Woldsnes, Anne-Kathrine (Master thesis / Masteroppgave, 2013)
    I denne masteroppgaven har jeg tatt for meg la possession inaliénable, og hvilken innvirkning denne typen ”eiendeler”, nærmere bestemt menneskets kroppsdeler, har på bruken av den possessive determinanten på fransk. ...