Now showing items 1-1 of 1

  • Varmens savnRestricted Access 
    Wichne, Erlend (Master thesis / Masteroppgave, 2017)
    Hoveddelen av denne oppgaven er en oversettelse av André du Bouchet si diktsamling 'Dans la chaleur vacante'. I kommentaren drøfter jeg problemstillinger knyttet til oversettelsen av dette verket, og jeg behandler mer ...